ul. Pamięci Sybiraków 9, 47-200 Kedzierzyn-Koźle

Psychoterapia indywidualna osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży

Psychoterapia to forma pomocy skierowana do osób, które doświadczają trudności w jakimś obszarze życia i chciałyby wprowadzić trwałe zmiany w swoim dotychczasowym sposobie funkcjonowania i przeżywania świata.

Skuteczność psychoterapii poznawczo- behawioralnej została potwierdzona badaniami klinicznymi. W przeciwieństwie do farmakoterapii nie koncentruje się jedynie na redukcji objawów. W trakcie leczenia pacjent wraz z terapeutą dąży do zrozumienia przyczyn objawów oraz ich roli w swoim życiu.

Psychoterapia jest metodą leczenia zaburzeń natury psychologicznej i może być stosowana jako metoda wspomagająca leczenie farmakologiczne lub bez leczenia farmakologicznego (jeżeli taka będzie decyzja właściwego lekarza specjalisty).

Psychoterapia indywidualna jest formą pomocy mającą na celu zrozumienie i zmianę tych obszarów przeżywania lub doświadczania, które sprawiają trudność i powodują cierpienia. Zmiana dokonuje się poprzez analizę nie tylko doświadczanych problemów, ale także poprzez omawianie potrzeb, motywów zachowania oraz przeżywanych emocji. W czasie trwania terapii osoba ma szansę lepiej poznać siebie – odkryć obszary dotąd nieznane, co prowadzić ma do lepszego radzenia sobie z trudnościami oraz do wydobycia osobistego potencjału. Psychoterapia ma również służyć budowaniu i rozwijaniu dojrzałej osobowości.

Sesje psychoterapii odbywają się zazwyczaj 1 lub 2 razy w tygodniu w zależności od indywidualnych potrzeb oraz wstępnej diagnozy. Cały proces psychoterapii objęty jest zasadą poufności.

Ilość i częstotliwość spotkań terapeutycznych są ustalane wspólnie z terapeutą podczas konsultacji kwalifikującej do terapii.

Terapia osób dorosłych

 • brak motywacji i chęci do działania;
 • obniżenie nastroju, stres;
 • trudności emocjonalne związane ze stratą bliskiej osoby i żałobą;
 • kryzysy emocjonalne;
 • niskie poczucie własnej wartości;
 • różnego rodzaju lęk: np. fobie, ataki paniki, obawa przed trudnościami dnia codziennego, wystąpieniami publicznymi itp.;
 • problemy w kontaktach społecznych (z rodziną, znajomymi itp.);
 • trudności emocjonalne związane z poczuciem samotności, braku sensu życia;
 • trudności emocjonalne związane ze stresem pourazowym;
 • problemy zdrowotne, np. bóle, problemy żołądkowe nie mające podłoża medycznego;
 • wypalenie zawodowe, mobbing;
 • inne trudności natury psychologicznej.

1 Comment

 • Mahmud Ghazni Posted 5 czerwca, 2022 1:58 pm

  Hi There,

  Recently I found your website while analyzing a bunch of newly created websites. After checking, I noticed that you are using WordPress to create your website. That’s Cool. You’re really doing a great job. I’m also a WordPress Developer. Basically, I provide WordPress-related services online and most importantly I’m passionate about creating more engaging and professional-looking websites for my clients to reach their business goals.

  Here is the list of services that I provide:

  1) WordPress Design & Development
  2) Theme Setup & Customization
  3) WooCommerce Website Setup
  4) Bug Fixing & Error Solving
  5) Speed Optimization
  6) On-Page SEO Setup
  7) Off-Page SEO Setup
  8) Malware Removal
  9) WordPress Security Setup
  10) Domain or Hosting Migration

  In addition to the services, I provide some more services through my expert team members, such as Graphics Design, Digital Marketing, Social Media Management, etc. All my services have a money-back guarantee and I offer the first 3 months of website maintenance services to customers for free.

  Please let me know if you feel the need for any of my services. So that we can discuss your requirements in more detail and then I can give you a quote. I’m also happy to present my portfolio if you’re interested.

  I look forward to hearing back from you. Thank you for your valuable attention.

  Kind Regards,
  Mahmud Ghazni
  WordPress Expert
  WhatsApp: +8801322311024
  Email: info@ghazni.me

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *