ul. Pamięci Sybiraków 9, 47-200 Kedzierzyn-Koźle

Psychoterapia indywidualna osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży

Psychoterapia to forma pomocy skierowana do osób, które doświadczają trudności w jakimś obszarze życia i chciałyby wprowadzić trwałe zmiany w swoim dotychczasowym sposobie funkcjonowania i przeżywania świata.

Skuteczność psychoterapii poznawczo- behawioralnej została potwierdzona badaniami klinicznymi. W przeciwieństwie do farmakoterapii nie koncentruje się jedynie na redukcji objawów. W trakcie leczenia pacjent wraz z terapeutą dąży do zrozumienia przyczyn objawów oraz ich roli w swoim życiu.

Psychoterapia jest metodą leczenia zaburzeń natury psychologicznej i może być stosowana jako metoda wspomagająca leczenie farmakologiczne lub bez leczenia farmakologicznego (jeżeli taka będzie decyzja właściwego lekarza specjalisty).

Psychoterapia indywidualna jest formą pomocy mającą na celu zrozumienie i zmianę tych obszarów przeżywania lub doświadczania, które sprawiają trudność i powodują cierpienia. Zmiana dokonuje się poprzez analizę nie tylko doświadczanych problemów, ale także poprzez omawianie potrzeb, motywów zachowania oraz przeżywanych emocji. W czasie trwania terapii osoba ma szansę lepiej poznać siebie – odkryć obszary dotąd nieznane, co prowadzić ma do lepszego radzenia sobie z trudnościami oraz do wydobycia osobistego potencjału. Psychoterapia ma również służyć budowaniu i rozwijaniu dojrzałej osobowości.

Sesje psychoterapii odbywają się zazwyczaj 1 lub 2 razy w tygodniu w zależności od indywidualnych potrzeb oraz wstępnej diagnozy. Cały proces psychoterapii objęty jest zasadą poufności.

Ilość i częstotliwość spotkań terapeutycznych są ustalane wspólnie z terapeutą podczas konsultacji kwalifikującej do terapii.

Terapia dzieci i młodzieży

 • problemy wychowawcze;
 • problemy rodzinne (rozwód, konflikty, rodzina patchworkowa, samodzielne rodzicielstwo);
 • skutki traumatycznych wydarzeń;
 • problemy rozwojowe;
 • problemy szkolne;
 • problemy w kontaktach z rówieśnikami;
 • lęk separacyjny;
 • problemy ze spaniem i jedzeniem (bezsenność, bulimia, anoreksja);
 • ryzykowne używanie substancji psychoaktywnych;
 • uzależnienia od urządzeń elektronicznych;
 • lęki, depresja, zaburzenia zachowania;
 • inne zaburzenia psychiczne i emocjonalne.

Terapia osób dorosłych

 • brak motywacji i chęci do działania;
 • obniżenie nastroju, stres;
 • trudności emocjonalne związane ze stratą bliskiej osoby i żałobą;
 • kryzysy emocjonalne;
 • niskie poczucie własnej wartości;
 • różnego rodzaju lęk: np. fobie, ataki paniki, obawa przed trudnościami dnia codziennego, wystąpieniami publicznymi itp.;
 • problemy w kontaktach społecznych (z rodziną, znajomymi itp.);
 • trudności emocjonalne związane z poczuciem samotności, braku sensu życia;
 • trudności emocjonalne związane ze stresem pourazowym;
 • problemy zdrowotne, np. bóle, problemy żołądkowe nie mające podłoża medycznego;
 • wypalenie zawodowe, mobbing;
 • inne trudności natury psychologicznej.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *