ul. Pamięci Sybiraków 9, 47-200 Kedzierzyn-Koźle

Konsultacje psychoterapeutyczne

Pierwsze spotkania mają charakter diagnostyczno-konsultacyjny i trwają 50-60 minut (z reguły 3-5 spotkań).

Konsultacja ma na celu określenie problemu, z którym zgłasza się pacjent i omówienie dostępnych form pomocy. Jej celem jest rozpoznanie problemu z którym pacjent się zgłasza, postawienie wstępnej diagnozy oraz zapoznanie go z możliwościami pomocy. Efektem konsultacji jest przedstawienie pacjentowi wstępnego planu pracy.

W przypadku dzieci i nastolatków poniżej 18 roku życia na pierwsze spotkanie zapraszani są oboje rodzice/opiekunowie prawni bez dziecka (lub jeżeli zachodzi taka potrzeba, z dzieckiem).